Privacy Policy

  1. Αρχική
  2. chevron_right
  3. Privacy Policy
Ποιοί είμαστε
Τι προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούμε και γιατί
Ιατρικά και φορολογικά δεδομένα
Τι δικαιώματα έχετε στα δεδομένα σας
Ασφάλεια δεδομένων
Αποδοχή
Ποιοί είμαστε

Το Δερματολογικο Κεντρο (Dermacen) Α.Ε με έτος ίδρυσης το 1983 απότελει εναν από τους πρώτους χώρους διάγνωσης , πρόληψης και αντιμετώπισης των διαφόρων δερματολογικών και αφροδισιολογικών παθήσεων. Η εταιρεία σαν νόμιμο ιατρείο και τα ακριβή φορολογικά στοιχεία της είναι τα παρακάτω:

Ιατρική Ανώνυμη Εταιρεία Δερματολογίας Ιδιωτικό Ιατρείο”ΝΤΕΡΜΑΣΕΝ Α.Ε”

ΑΦΜ:094128634

ΔΟΥ:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΜΗ:000985301000

Η ψηφιακή διεύθυνση www.dermatologikokentro.gr αποτελεί χώρο ενημέρωσης σχετικά με τις υπηρεσίες της εταιρείας, παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικών ραντεβού και πώληση προϊόντων. Για το λόγο αυτό συλλέγουμε δεδομένα ώστε να κάνουμε την εμπειρία του χρήστη καλύτερη, πιο γρήγορη και πιο αποτελεσματική.

Τι προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούμε και γιατί

Για την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των Ενημερωτικών Δελτίων (newsletters) του dermatologikokentro.gr ζητούνται τα εξής στοιχεία:

Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Επιχείρησης – E-mail και/ή Τηλέφωνο επικοινωνίας . Η εταιρεία μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα πέρα από τα Newsletters εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.

Για την εγγραφή μπορεί να ζητούνται και τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Επιχείρησης – Διεύθυνση / Έδρα – ΤΚ – Τηλέφωνο – Πόλη – Χώρα.

Η εταιρεία διατηρεί αρχείο με τα ανωτέρω στοιχεία και μπορεί να αποστέλλει στους χρήστες μηνύματα ενημερωτικού και οικονομικού χαρακτήρα εκτός εάν οι τελευταίοι δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο.

Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους. 

Cookies 

Tα ηλεκτρονικά μπισκότα είναι σύντομα κείμενα κώδικα λογισμικού, που αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή (“server”) της Επιχείρησής μας στον τερματικό σας εξοπλισμό με βασική τους λειτουργία την επικοινωνία σε εμάς δεδομένων του φυλλομετρητή σας (“browser”). Ανάλογα με την διάρκειά τους τα cookies είναι είτε «προσωρινά» (session cookies) ή «έμμονα» (persistent cookies).Τα «προσωρινά cookies» είναι cookies που απαλείφονται αυτομάτως όταν κλείνετε τον φυλλομετρητή σας, ενώ τα «έμμονα cookies» παραμένουν αποθηκευμένα στον τερματικό σας εξοπλισμό μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου ισχύος τους.

Ιατρικά και φορολογικά δεδομένα

Η εταιρεία στο φυσικό χώρο της υποχρεούται να συλλέγει και να διατηρεί αρχεία των ασθενών για φορολογική χρήση και όπως προβλέπει ο νόμος. Η εταιρεία και καθ υπόδειξη των ιατρών της μπορεί να αποθηκεύει δεδομένα που είναι αναγκαία για την ιατρική πρόληψη ή διάγνωση, την παροχή ιατροφαρμακευτικής αγωγής ή τη διαχείριση των ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών, η δε επε­ξεργασία των δεδομένωv αυτών εκτελείται από κατ’ επάγ­γελμα θεράποντα της υγείας υποκείμενο στο επαγγελματι­κό απόρρητο το οποίο προβλέπει το εθνικό δίκαιο ή από άλλο πρόσωπο το οποίο ομοίως υπέχει αντίστοιχη υποχρέ­ωση.

Τι δικαιώματα έχετε στα δεδομένα σας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την εταιρεία τη διαγραφή ή τη λήψη σε αρχείο των δεδομένων  προσωπικού χαρακτήρα που έχουν σχέση με το ψηφιακό portal www.dermatologikokentro.gr.

Έχετε το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία των δεδομένων.

Ασφάλεια δεδομένων

To www.dermatologikokentro.gr προστατεύεται με τις κατάλληλες μεθόδους ασφαλείας δεδομένων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ευρωπαϊκού κανονισμού περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Firewall, κωδικοποίηση – πιστοποιητικά ασφαλείας SSL, antivirus – anti fraud protection).

Αποδοχή

Η χρήση του ιστότοπου www.dermatologikokentro.gr προϋποθέτει ότι οι ενδιαφερόμενοι διάβασαν προσεκτικά όλους τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας του παρόντος συστήματος και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα αυτούς. Σε κάθε περίπτωση το www.dermatologikokentro.gr  δε φέρει καμμία ευθύνη για τυχόν παραβίαση των όρων λειτουργίας του παρόντος site από τους χρήστες αυτού.
‘Οσοι καταχωρούν προσωπικά δεδομένα στη βάση δεδομένων του  www.dermatologikokentro.gr διατηρούν όλα τα δικαιώματα «του υποκειμένου των δεδομένων», όπως αυτό ορίζεται στο κεφάλαιο Γ ́επομ. του νόμου 2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση τυχόν διαφορών ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας. Η επεξεργασία των στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται σύμφωνα με το νόμο 2472/97 και ελέγχεται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Μενού