Διατροφικές επιλογές και περιβάλλον

  1. Αρχική
  2. chevron_right
  3. Blog
  4. chevron_right
  5. Διατροφικές επιλογές και περιβάλλον

Βιώσιμη Δίαιτα

Οι επιλογές φαγητού μπορούν ασκήσουν θετική επίπτωση στους ανθρώπους και τη φύση – βελτιώνοντας τη δική μας υγεία, την υγεία των άλλων και την υγεία του πλανήτη.

Ωστόσο, η υπερβολική εξάρτηση από επιλεγμένα τρόφιμα, η έλλειψη ποικιλομορφίας στη διατροφή μας και η συνεχιζόμενη κατανάλωση μη βιώσιμων παραγόμενων ειδών έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στη φύση.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι δίαιτές μας είναι πολύ περιορισμένες.

Πολλοί άνθρωποι μεσαίου εισοδήματος και ανεπτυγμένες χώρες, και πλουσιότεροι άνθρωποι στις αναπτυσσόμενες χώρες, καταναλώνουν συνήθως περισσότερο κρέας και άλλες ζωικές πρωτεΐνες από ό, τι απαιτείται μόνο για τη διατροφή, με αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην ανθρώπινη όσο και στην πλανητική υγεία. Πολλά από αυτά παράγονται αειφόρα. Η υπεραλίευση απειλεί όχι μόνο τα ιχθυαποθέματα μας, αλλά και ολόκληρα τα οικοσυστήματα των ωκεανών, καθώς πολλά είδη αλιεύονται σε κρίσιμα όρια ή και πέρα. Πάρα πολλές από τις καλλιέργειες που τρώμε καλλιεργούνται σε πρόσφατα μετατραπείσα γη και δεν υπόκεινται σε αγρο-οικολογικές πρακτικές που προστατεύουν την υγεία του εδάφους και του νερού – για μελλοντική καλλιέργεια και για όλα τα άλλα οφέλη που παρέχουν, από την απομόνωση άνθρακα έως την παροχή πόσιμου νερού νερό.

Το 75% των συνολικών θερμίδων προέρχεται από 12 είδη καλλιέργειας και 5 ζώα.75%

75%

Διαβάστε περισσότερα..

Μενού