fbpx

Όταν κάποιος χάνει βάρος που πηγαίνει το λίπος?

  1. Αρχική
  2. chevron_right
  3. Blog
  4. chevron_right
  5. Όταν κάποιος χάνει βάρος που πηγαίνει το λίπος?

Απώλεια βάρους και λίπος

Λαμβάνοντας υπόψη τα αυξανόμενα ποσοστά υπερβολικού βάρους και παχυσαρκίας, παρατηρήθηκε μεγάλη άγνοια και σύγχυση σχετικά με τη μεταβολική διαδικασία της απώλειας βάρους μεταξύ του κόσμου και των επαγγελματιών υγείας. 

Αντιμετωπίστηκαν εκτεταμένες παρανοήσεις σχετικά με το πώς οι άνθρωποι χάνουν βάρος μεταξύ των γενικών ιατρών, των διαιτολόγων και των προσωπικών εκπαιδευτών.

Οι περισσότεροι θεωρούν ότι το λίπος μετατρέπεται σε ενεργειακή θερμότητα, κάτι που παραβιάζει την αρχή της διατήρησης της μάζας(η συνολική μάζα ενός συστήματος σωμάτων διατηρείται σταθερή ανεξαρτήτως των εσωτερικών αλληλεπιδράσεων. Περίπου ισοδύναμη πρόταση είναι ότι η ύλη μπορεί να αλλάζει μορφές, αλλά η ποσότητά της παραμένει σταθερή.). Υπάρχει η υποψία ότι αυτή η λανθασμένη αντίληψη προκύπτει από το mantra «energy in / energy out» και την εστίαση στην παραγωγή ενέργειας. Άλλες λανθασμένες αντιλήψεις ήταν ότι οι μεταβολίτες του λίπους απεκρίνονται στα κόπρανα ή μετατρέπονται σε μυς.

Βάρος που επιθυμούμε να χάσουμε

Η περίσσεια υδατανθράκων ή πρωτεϊνών στη διατροφή μετατρέπεται σε τριγλυκερίδια τα οποία αποθηκεύονται στα σταγονίδια λιπιδίων των λιποκυττάρων. Το υπερβολικό διαιτητικό λίπος δεν χρειάζεται άλλη μετατροπή εκτός από τη λιπόλυση και την εστεροποίηση.  

Οι άνθρωποι που επιθυμούν να χάσουν βάρος διατηρώντας τη μάζα τους, προσπαθούν να μεταβολίσουν τα τριγλυκερίδια που είναι αποθηκευμένα στα αδιποκύτταρά τους.

Η στοιχειομετρία δείχνει ότι η πλήρης οξείδωση των 10 kg ανθρώπινου λίπους απαιτεί 29 kg εισπνεόμενου οξυγόνου που παράγει 28 kg CO2 (διοξείδιο του άνθρακα)και 11 kg H2O(νερό).

Έτσι εξηγείται η μεταβολική τύχη του λίπους αλλά δεν γίνεται αναφορά στις αναλογίες της μάζας που είναι αποθηκευμένες σε εκείνα τα 10 κιλά λίπους που απομακρύνονται ως διοξείδιο του άνθρακα ή νερό κατά τη διάρκεια της απώλειας του βάρους.

Για να υπολογιστούν αυτές οι τιμές, εντοπίστηκε η διαδρομή κάθε ατόμου μέχρι να βγει από το σώμα. Τα άτομα άνθρακα και υδρογόνου προφανώς απομακρύνονται ως διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και νερό(H2O), αντίστοιχα.

Η “μοίρα” των έξι ατόμων οξυγόνου ενός τριγλυκεριδομορίου αποτελούσε αίνιγμα που λύθηκε το 1949 από τον Lifson και τους συναδέλφους του. Χρησιμοποίησαν το επισημασμένο βαρύ οξυγόνο (O18) για να δείξουν ότι τα άτομα οξυγόνου του νερού του σώματος και το αναπνευστικό διοξείδιο του άνθρακα ανταλλάσσονται γρήγορα μέσω του σχηματισμού ανθρακικού οξέος (H2CO3).

Τα έξι άτομα οξυγόνου ενός τριγλυκεριδίου θα διαμοιραστούν επομένως μεταξύ του διοξειδίου του άνθρακα(CO2 )και του  νερού(H2O ) σε αναλογία 2:1, δηλαδή τέσσερα θα ελευθερωθούν μέσω της εκπνοής και δύο θα σχηματίσουν νερό.

Η αναλογία της μάζας ενός τριγλυκεριδικού μορίου που εκπνεύθηκε σε CO2 είναι το ποσοστού του μοριακού βάρους του (daltons) που συνεισφέρθηκε από  55 άτομα άνθρακα και από τέσσερα άτομα οξυγόνου: 

(661 Da (C55)+64 Da (O4))/(861 Da (C55H104O6))×100=84%

Το ποσοστό της μάζας που μετατρέπεται σε νερό προκύπτει από τον παρακάτω τύπο: 

(105 Da (H104) +32 Da (O2)) / (861 Da (C55H104O6)) × 100 = 16%.

Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι πνεύμονες είναι το κύριο απεκκριτικό όργανο για απώλεια βάρους. 

Το νερό που σχηματίζεται μπορεί να εκκρίνεται από τα ούρα, τα κόπρανα, τον ιδρώτα, την αναπνοή, τα δάκρυα ή με άλλα σωματικά υγρά.

Σε κατάσταση ηρεμίας ένας άνθρωπος που καταναλώνει μια μεικτή διατροφή (αναπνευστικό πηλίκο 0,8) εκπνέει περίπου 200 ml CO2 σε 12 αναπνοές ανά λεπτό. Κάθε μία από αυτές τις αναπνοές εκκρίνει επομένως 33 mg CO2, εκ των οποίων 8,9 mg είναι άνθρακας. Μία μέρα που κοιμάται, ξεκουράζεται ή εκτελεί ελαφριές δραστηριότητες που διπλασιάζουν το μεταβολικό ρυθμό ανάπαυσης, σε διάρκεια οχτώ ωρών εκπνέει 0,74 kg CO2 με αποτέλεσμα να χάνονται από το σώμα 203 gr άνθρακα.

Συγκριτικά, 500 g σακχαρόζης (C12H22O11) παρέχουν 8400 kJ (2000 kcal) και περιέχουν 210 g άνθρακα. Αντικαθιστώντας μια ώρα ανάπαυσης με άσκηση όπως το τρέξιμο που αυξάνει το ρυθμό μεταβολισμού επτά φορές από την κατάσταση ανάπαυσης, αφαιρούνται  επιπλέον 39g άνθρακα από το σώμα, αυξάνοντας το σύνολο του άνθρακα κατά περίπου 20% σε 240 gr. 

Ένα μόνο muffin των 100 g αντιπροσωπεύει περίπου το 20% της συνολικής ημερήσιας ενεργειακής απαίτησης ενός μέσου ατόμου. Ως εκ τούτου, η σωματική δραστηριότητα ως στρατηγική απώλειας βάρους θα αποτύχει με τη λήψη ακόμα και μικρών μερίδων συγκεκριμένων τροφίμων.

Οι υπολογισμοί δείχνουν ότι οι πνεύμονες είναι το κύριο απεκκριτικό όργανο για το λίπος. Η απώλεια βάρους απαιτεί ξεκλείδωμα του άνθρακα που είναι αποθηκευμένο στα λιποκύτταρα, ενισχύοντας τη φράση ‘’eat less, move more’’.

Χαρακτηριστικά και ευαισθησία δέρματος

Σύμφωνα με τη μελέτη των Mostafa και Elshafey, η κρυολιπόλυση θεωρείται ασφαλής διαδικασία και μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους δέρματος χωρίς κανένα κίνδυνο, ακόμη και μετά από επαναλαμβανόμενες εφαρμογές.

Οι Klein et al παρατήρησαν ότι η θεραπεία με την κρυολιπόλυση είχε ως αποτέλεσμα την σύσφιξη του δέρματος σε ασθενείς που διέθεταν χαλαρό δέρμα. Πολλοί συγγραφείς δηλώνουν ότι ο μηχανισμός με τον οποίο η κρυολιπόλυση προκαλεί σύσφιξη του δέρματος δεν είναι απόλυτα κατανοητός αλλά μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της διεγερμένης παραγωγής κολλαγόνου, του νέου σχηματισμού ελαστίνης, της ίνωσης ή της συμπίεσης των ιστών. 

Στη μελέτη τους, οι Bernstein και Bloom et al παρατήρησαν ότι υπήρχε μείωση στο στρώμα του λίπους μετά από μία μόνο εφαρμογή.

Σε κάποιες μελέτες, η παρουσία ίνωσης στον λιπώδη ιστό στην περιοχή της κοιλιάς πριν από τη θεραπεία και 7, 15 και 45 ημέρες μετά τη θεραπεία παρατηρήθηκε μέσω των εικόνων υπερήχων.

Απαντήσεις γιατρών, διαιτολόγων και προπονητών στην ερώτηση “Που καταλήγει το χαμένο βάρος?”(Σωστή απάντηση CO2)

n=50,50,50

Όταν κάποιος χάνει 10 κιλά λίπους (τριγλυκερίδια), τα 8.4 κιλά εκπνέονται ως CO2. Το υπόλοιπο των 28 κιλών συνολικού παραγόμενου διοξειδίου του άνθρακα (CO2)προέρχεται από εισπνεόμενο οξυγόνο. Οι πνεύμονες είναι επομένως το κύριο αποκριτικό όργανο για την απώλεια βάρους. (Αυτός ο υπολογισμός αγνοεί το λίπος που μπορεί να απεκκρίνεται υπό συγκεκριμένες (παθο) φυσιολογικές συνθήκες)

lipos.dermacen

BMJ 2014;349:g7257

Συνοπτικά

Όταν κάποιος χάνει 10 κιλά λίπους (τριγλυκερίδια), τα 8.4 κιλά εκπνέονται ως CO2. Το υπόλοιπο των 28 κιλών συνολικού παραγόμενου διοξειδίου του άνθρακα (CO2)προέρχεται από εισπνεόμενο οξυγόνο. Οι πνεύμονες είναι επομένως το κύριο αποκριτικό όργανο για την απώλεια βάρους. 

Διαβάστε περισσότερα..

Μετάβαση στο περιεχόμενο