Κρυολιπόλυση και αντιμετώπιση τοπικού πάχους

  1. Αρχική
  2. chevron_right
  3. Blog
  4. chevron_right
  5. Κρυολιπόλυση και αντιμετώπιση τοπικού πάχους

Κρυολιπόλυση: επιλογή ασθενούς και ειδικές εκτιμήσεις

Η κρυολιπόλυση θεωρείται μια ασφαλής και αποτελεσματική διαδικασία για την αντιμετώπιση του τοπικού πάχους με υψηλά ποσοστά ικανοποίησης των ασθενών. Είναι πιο αποτελεσματική μέθοδος σε σχέση με άλλες όπως οι υπέρηχοι υψηλής έντασης και οι συσκευές κρουστικών κυμάτων. Η κρυολιπόλυση δεν ενδείκνυται ως θεραπεία σε παχύσαρκους ανθρώπους αλλά αφορά περιστατικά που έχουν διακριτό τοπικό λίπος το οποίο παραμένει παρά τη δίαιτα και την σωματική άσκηση. Πρέπει να ληφθούν υπόψη σχετικά κριτήρια πριν από τη θεραπεία της κρυολιπόλυσης, όπως τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά των ασθενών, η ηλικία, τα χαρακτηριστικά του δέρματος, η δερματική ευαισθησία, κάποιο παθολογικό θέμα υγείας. Η αξιολόγηση της ποσότητας του τοπικού πάχους απαιτεί ασφαλείς και επικυρωμένες μεθόδους που είναι σημαντικές για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων.

Η άσκηση με στόχο την αύξηση της αντοχής συνήθως προτείνεται γιατί συνεισφέρει στην υγεία και στη λειτουργία ολόκληρου του σώματος μέσω της ικανότητας της να βελτιώνει τον ενεργειακό μεταβολισμό. Τα άτομα που ακολουθούν ένα πρόγραμμα τακτικής άσκησης εμφανίζουν σπάνια συννοσηρότητα , έχουν μικρότερο κίνδυνο να ασθενήσουν  και περισσότερες πιθανότητες για να ζήσουν περισσότερα χρόνια. Οι μεσολαβητές αυτών των ωφελειών δεν είναι πλήρως κατανοητοί.

Ο στόχος είναι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα στην μείωση του τοπικού πάχους και να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η ικανοποίηση του ασθενούς.

Διάφορες μελέτες έχουν αποδείξει ότι ο λιπώδης ιστός είναι ευαίσθητος στην ψύξη και προάγει την ανάπτυξη αποκρίσεων στη φλεγμονή, την απόπτωση των λιποκυττάρων και την επακόλουθη μείωση του τοπικού πάχους. Το γεγονός ότι ο λιπώδης ιστός είναι ο κυτταρικός σχηματισμός που είναι πιο ευαίσθητος στην ψύξη σε σύγκριση με άλλα κύτταρα, έχει κινήσει το ενδιαφέρον για τη μελέτη διαφορετικών τεχνικών ψύξης με σκοπό τη μείωση της τοπικού πάχους.

Στη διαδικασία της κρυολιπόλυσης η τοπική ψύξη προκαλεί απόπτωση των λιποκυττάρων, η οποία προκαλεί φλεγμονώδη απόκριση και προωθεί τα μακροφάγα. Η κεφαλή τοποθετείται στην περιοχή που θα υποβληθεί σε θεραπεία προκειμένου να εξαχθεί σταδιακά η θερμότητα μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία (π.χ. -10 με -1 βαθμοί Κελσίου) για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Η λειτουργία μιας συσκευής κρυολιπόλυσης έχει στόχο να μειώσει την ποσότητα του εντοπισμένου λιπώδους ιστού μέσω της επαγωγής της  απόπτωσης, δηλαδή του θανάτου των λιποκυττάρων, χρησιμοποιώντας ένα επιλεκτικό και ελεγχόμενο σύστημα ψύξης. Ορισμένες συσκευές κρυολιπόλυσης διαφέρουν ως προς την παραγωγή της θερμοκρασίας, τον χειρισμό και την τεχνική της εφαρμογής. Οι κεφαλές συνδέονται με το δέρμα και μέσω του μηχανισμού της αναρρόφησης, παγώνουν τον ιστό του δέρματος και του υποδέρμιου χρησιμοποιώντας το σύστημα ψύξης  Peltier Cells που βρίσκεται στο εσωτερικό τους.

Προφίλ υποψήφιου ασθενούς κρυολιπόλυσης.

Η μελέτη των Meyer et al., επιβεβαίωσε ύστερα από την συλλογή δεδομένων μιας ομάδας ασθενών με διαφορετικό βάρος που υποβλήθηκαν σε κρυολιπόλυση στην κοιλιά ότι η διαδικασία δεν προορίζεται για παχύσαρκους ανθρώπους αλλά  ενδείκνυται για ασθενείς με εντοπισμένο τοπικό πάχος που παρουσιάζουν καμία ή μικρή αλλαγή στο σωματικό τους βάρος. Αυτά τα αποτελέσματα συμφωνούσαν επίσης με εκείνα των Ferraro et al. που δήλωσαν ότι τα αποτελέσματα της κρυολιπόλυσης  είναι πιο ορατά σε ασθενείς με διακριτό τοπικό λίπος. Επομένως το βάρος είναι ένας παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφίων ασθενών της θεραπείας.

Λιγότερο ικανοποιητικό αποτέλεσμα παρουσιάστηκε σε ασθενείς που είχαν μεγαλύτερη ποσότητα λιπώδους ιστού. Ο λόγος είναι ότι παρουσιάστηκε δυσκολία στην αναρρόφηση ελάχιστης ποσότητας του ιστού. Το μη επιθυμητό αποτέλεσμα μπορεί επίσης να οφείλεται στην ανεπαρκή θερμοκρασία στο σημείο εφαρμογής που οφείλεται πάλι στην περίσσια ποσότητα του λίπους. Η παρουσία ίνωσης δυσκολεύει την εφαρμογή της κρυολιπόλυσης γιατί δημιουργεί αντίσταση του δέρματος στην περιοχή  όπου εκτελείται η αναρρόφηση. Οι  Stevens kai Bachelor παρατήρησαν ότι οι περιοχές που έχουν ινώδες λίπος, όπως η περιοχή του μηρού, παρουσιάζουν δυσκολίες στην διαδικασία, καθώς αυτός ο τύπος λίπους δεν αναρροφάται εύκολα.

Δεν υπάρχει περιορισμός ηλικίας για την κρυολιπόλυση. Καθημερινά παρατηρείται η παρουσία τοπικού πάχους σε παιδιά και εφήβους ως αποτέλεσμα της κακής διατροφής και του καθιστικού τρόπου ζωής. Ο υποψήφιος για τη θεραπεία της κρυολιπόλυσης πρέπει να είναι υγιής, να μην έχει ιστορικό νευρολογικών ή ορθοπεδικών προβλημάτων και να εμφανίζει φυσιολογική νεφρική λειτουργία.

Χαρακτηριστικά και ευαισθησία δέρματος

Σύμφωνα με τη μελέτη των Mostafa και Elshafey, η κρυολιπόλυση θεωρείται ασφαλής διαδικασία και μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους δέρματος χωρίς κανένα κίνδυνο, ακόμη και μετά από επαναλαμβανόμενες εφαρμογές.

Οι Klein et al παρατήρησαν ότι η θεραπεία με την κρυολιπόλυση είχε ως αποτέλεσμα την σύσφιξη του δέρματος σε ασθενείς που διέθεταν χαλαρό δέρμα. Πολλοί συγγραφείς δηλώνουν ότι ο μηχανισμός με τον οποίο η κρυολιπόλυση προκαλεί σύσφιξη του δέρματος δεν είναι απόλυτα κατανοητός αλλά μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της διεγερμένης παραγωγής κολλαγόνου, του νέου σχηματισμού ελαστίνης, της ίνωσης ή της συμπίεσης των ιστών. 

Στη μελέτη τους, οι Bernstein και Bloom et al παρατήρησαν ότι υπήρχε μείωση στο στρώμα του λίπους μετά από μία μόνο εφαρμογή.

Σε κάποιες μελέτες, η παρουσία ίνωσης στον λιπώδη ιστό στην περιοχή της κοιλιάς πριν από τη θεραπεία και 7, 15 και 45 ημέρες μετά τη θεραπεία παρατηρήθηκε μέσω των εικόνων υπερήχων.

Κατάλληλη ηλικία

Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει τις εικόνες υπερήχων ενός από τους ασθενείς σε τρείς χρονικές περιόδους: πριν και 30 και 60 ημέρες μετά τη θεραπεία. Διακρίνονται οι φυσιολογικές αντιδράσεις που προκαλούνται από την κρυολιπόλυση, όπως η φλεγμονώδης διαδικασία που διαφαίνεται ως υπόλευκη περιοχή και η ίνωση που προκαλείται από την πάχυνση των λιποκυττάρων.

Οι Dierickx et al  ανέφεραν ότι μπορεί να προκύψουν αλλαγές τοπικά μετά την εφαρμογή, όπως η υπερευαισθησία, αλλά το πρόβλημα δεν επιμένει περισσότερο από τρεις μήνες μετά την εφαρμογή. Σύμφωνα με τους Coleman et al,παρατηρήθηκε παροδική μείωση της λειτουργίας της αίσθησης τοπικά, σε ένα ποσοστό των ατόμων (νευρολογική αξιολόγηση), η οποία αποκαταστάθηκε σε λιγότερο από τέσσερις εβδομάδες. Δεν υπήρξε αλλαγή στη δομή των νευρικών ινών ούτε κάποια βλάβη στο δέρμα.

Κίνδυνοι από την κρυολιπόλυση

Η κρυολιπόλυση αντενδείκνυται σε άτομα που παρουσιάζουν ευαισθησία στο κρύο, όπως το σύνδρομο Raynaud ή σε οποιαδήποτε ασθένεια που βασίζεται στην κρυοσφαιριναιμία.Έχει αντένδειξη για αυτούς που πάσχουν από κνίδωση εκ ψύχους, από σοβαρή δερματίτιδα λόγω στάσεως ή από εκδορές στο δέρμα λόγω της παρατεταμένης έκθεσης σε επαγωγέα χαμηλών θερμοκρασιών.Δεν επιτρέπεται η χρήση του μηχανήματος σε ασθενείς που είναι θετικοί σε ρευματοειδή παράγοντα (σύνδρομο Sjögren, λύκος, αγγειίτιδα, ρευματοειδής αρθρίτιδα, ηπατίτιδα C).

Η χρήση της κρυολιπόλυσης ήταν αποθαρρυντική σε ασθενείς με καρδιαγγειακές διαταραχές, αυξημένη χοληστερόλη και ηπατικά ένζυμα, καθώς και σε αυτούς από οποιονδήποτε τύπο νόσου που σχετίζεται με την ηπατική στεάτωση. Ωστόσο, πολλές μελέτες έχουν αποσαφηνίσει ότι μετά τη θεραπεία την κρυολιπόλυσης δεν υπάρχει αλλαγή στα επίπεδα της χοληστερόλης, των τριγλυκεριδίων και των ηπατικών ενζύμων που δείχνουν τον κίνδυνο στεάτωσης ή την επιδείνωση μιας τέτοιας κατάστασης. Επομένως, δεν χρειάζεται να θεωρηθούν ως κριτήρια αποκλεισμού ασθενών.

Τελικές εκτιμήσεις

Η κρυολιπόλυση θεωρείται μια ασφαλής και πολύ αποτελεσματική διαδικασία. Κατά την επιλογή και την προετοιμασία του υποψήφιου ασθενούς πρέπει να ληφθεί η αρμόζουσα φροντίδα για να πετύχει η διαδικασία και για να εξασφαλιστεί η ικανοποίηση των ασθενών .

Διαβάστε περισσότερα..

Μενού